KontaktPUP EKOSKŁAD Sp. z o.o.
ul. Polna 87
87-710 Służewo

tel. (54) 282 02 45
kom. 600 880 241

Prezes Zarządu

mgr inż. Karolina Małecka

Prezes Zarządu

Telefon komórkowy:
668 890 936

E-mail:
k.malecka(at)ekoskladsluzewo.pl

Tomasz Kilanowski

Prokurent

Telefon:
(54) 282 02 45

E-mail:
t.kilanowski(at)ekoskladsluzewo.pl

Asystent zarządu

Katarzyna Oczki-Zdrojewska

Asystent Zarządu, Specjalista do spraw Reklamy i Marketingu

Telefon:
(54) 282 02 45 wew. 20

Telefon komórkowy:
734 475 618

E-mail:
k.oczki-zdrojewska(at)ekoskladsluzewo.pl

Radca prawny

Filip Szymczak

Telefon:
(54) 282 02 45 wew. 24

Telefon komórkowy:
570 888 848

E-mail:
f.szymczak(at)ekoskladsluzewo.pl

Dział techniczno-gospodarczy

Dział zagospodarowania odpadów

inż. Leszek Oleradzki

Kierownik działu zagospodarowania odpadów, Kierownik składowiska

Telefon:
(54) 282 02 45

Telefon komórkowy:
734 439 624

E-mail:
l.oleradzki(at)ekoskladsluzewo.pl

inż. Leszek Oleradzki, Kierownik działu zagospodarowania odpadów, Kierownik składowiska

Piotr Wróblewski

Specjalista ds. obsługi Klienta, Wagowy

Telefon:
(54) 282 02 45 wew. 21 w sprawie zamawiania kontenerów

E-mail:
p.wroblewski(at)ekoskladsluzewo.pl

Jakub Bobiński

Pracownik biurowy, Wagowy

Telefon:
54 282 02 45

Telefon komórkowy:
600 880 241

E-mail:
j.bobinski@ekoskladsluzewo.pl

Marzena Pietrowska

Brygadzista

Telefon:
(54) 282 02 45

Dział usług

Dział księgowości i kadr

mgr Bożena Dropiewska

Z-ca Głównego Księgowego

Telefon komórkowy:
508 001 411

E-mail:
b.dropiewska(at)ekoskladsluzewo.pl

Karolina Kubisiak

Specjalista ds. księgowości

Telefon:
(54) 282 02 45 wew. 22

Telefon komórkowy:
570 999 105

Mirosława Popiołek

Asystent ds. Księgowości

E-mail:
m.popiolek(at)ekoskladsluzewo.pl

Elżbieta Gajewska

Specjalista ds. księgowości, Kasjer

Telefon:
(54) 282 02 45 wew. 25, w sprawie faktur

E-mail:
e.gajewska(at)ekoskladsluzewo.pl

Marta Olszewska

Specjalista ds. kadr i płac

Telefon:
574 256 475

Telefon komórkowy:
54 282 02 45 wew. 25

E-mail:
m.olszewska(at)ekoskladsluzewo.pl

Sugestie klientów

W trosce o Państwa zadowolenie oraz jakość naszych usług uruchomiliśmy adres mailowy kontakt(at)ekoskladsluzewo.pl na który możecie Państwo przekazać wszelkie sugestie dotyczące naszych usług, Wasze propozycję oraz spostrzeżenia.
Będziemy wdzięczni za otrzymane od Państwa informację, które pozwolą nam bardziej dostosować się do Państwa potrzeb.

Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki:

Dział Księgowości i Kadr:

Obsługa Klientów indywidualnych i biznesowych w zakresie m.in.: generowania faktur, ewidencji i analizy rozrachunków, 

Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych,

Realizacja polityki kadrowej, koordynowanie przebiegu wszystkich spraw kadrowo - płacowych w zakresie merytorycznym i organizacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dział Zagospodarowania Odpadów:

Organizowanie, nadzór i prowadzenie działań w zakresie przyjmowania, segregacji, odzysku i recyklingu odpadów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, pozwoleniem zintegrowanym, instrukcją prowadzenia składowiska oraz pozwoleniem wodno - prawnym i innymi zarządzeniami władz nadrzędnych,

Współpraca z dostawcami, odbiorcami i recyklerami odpadów,

Sporządzanie okresowych sprawozdań, raportów i zestawień z zakresu ochrony środowiska,

Monitoring składowiska, w tym wykonywanie okresowych badań środowiskowych.

Dział Usług:

Organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i jednostek, z którymi zostały zawarte umowy w tym zakresie w sposób zgodny z przepisami prawa,

Zarządzanie i nadzór nad eksploatacją transportu Spółki,

Sporządzanie okresowych sprawozdań w zakresie przedmiotu działalności Spółki,

Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Dział Techniczno - Gospodarczy:

Kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń Spółki,

Nadzór nad realizacją usług wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenie Spółki,

Administrowanie pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi.