KontaktPUP EKOSKŁAD Sp. z o.o.
ul. Polna 87
87-710 Służewo

tel. (54) 282 02 45
kom. 600 880 241

Prezes Zarządu

Gerard Stolarski

Telefon:
(54) 282 02 45

Telefon komórkowy:
668 890 936

E-mail:
g.stolarski(at)ekoskladsluzewo.pl

Asystent zarządu

Katarzyna Oczki-Zdrojewska

Asystent Zarządu, Specjalista do spraw Reklamy i Marketingu

Telefon:
(54) 282 02 45 wew. 20

Telefon komórkowy:
734 475 618

E-mail:
k.oczki-zdrojewska(at)ekoskladsluzewo.pl

Katarzyna Oczki-Zdrojewska, Asystent Zarządu, Specjalista do spraw Reklamy i Marketingu

Radca prawny

Filip Szymczak

Telefon:
(54) 282 02 45 wew. 24

Telefon komórkowy:
570 888 848

E-mail:
f.szymczak(at)ekoskladsluzewo.pl

Filip Szymczak,

Dział techniczno-gospodarczy

Zdzisław Mucha

Kierownik działu

Telefon:
(54) 282 02 45 wew. 24

Telefon komórkowy:
660 878 000

E-mail:
z.mucha(at)ekoskladsluzewo.pl

Zdzisław Mucha, Kierownik działu

Dział zagospodarowania odpadów

Andrzej Stefański

Kierownik działu, Kierownik składowiska

Telefon:
(54) 282 02 45 wew. 23

Telefon komórkowy:
570 888 868

E-mail:
a.stefanski(at)ekoskladsluzewo.pl

Andrzej Stefański, Kierownik działu, Kierownik składowiska

Dariusz Jankowski

Specjalista ds. obsługi Klienta, Wagowy

Telefon:
(54) 282 02 45 wew.21

E-mail:
d.jankowski(at)ekoskladsluzewo.pl

Dariusz Jankowski, Specjalista ds. obsługi Klienta, Wagowy

Piotr Gawron

Brygadzista zmiany

Telefon:
(54) 282 02 45

E-mail:
p.gawron(at)ekoskladsluzewo.pl

Piotr Gawron, Brygadzista zmiany

Maciej Michalak

Brygadzista zmiany

Telefon:
(54) 282 02 45

E-mail:
m.michalak(at)ekoskladsluzewo.pl

Maciej Michalak, Brygadzista zmiany

Dział usług

Janusz Jaworski

Kierownik działu

Telefon:
(54) 282 02 45 wew. 24

Telefon komórkowy:
728 646 894

E-mail:
j.jaworski(at)ekoskladsluzewo.pl

Janusz Jaworski, Kierownik działu

Piotr Gapiński

Specjalista ds. obsługi Klienta

Telefon:
(54) 282 02 45 wew. 20

Telefon komórkowy:
734-439-624

E-mail:
p.gapinski(at)ekoskladsluzewo.pl

Piotr Gapiński, Specjalista ds. obsługi Klienta

Dział księgowości i kadr

Agnieszka Twardowska

Główna księgowa

Telefon:
(54) 282 02 45 wew. 22

E-mail:
a.twardowska(at)ekoskladsluzewo.pl

Agnieszka Twardowska, Główna księgowa

Karolina Kubisiak

Specjalista ds. księgowości

Telefon:
(54) 282 02 45 wew. 22

Telefon komórkowy:
570 999 105

E-mail:
k.kubisiak(at)ekoskladsluzewo.pl

Karolina Kubisiak, Specjalista ds. księgowości

Elżbieta Gajewska

Referent ds. księgowości, Kasjer

Telefon:
(54) 282 02 45 wew. 25, w sprawie faktur

E-mail:
e.gajewska(at)ekoskladsluzewo.pl

Elżbieta Gajewska, Referent ds. księgowości, Kasjer

Marta Olszewska

Specjalista ds. kadr i płac

Telefon:
574 256 475

Telefon komórkowy:
54 282 02 45 wew. 25

E-mail:
m.olszewska(at)ekoskladsluzewo.pl

Marta Olszewska, Specjalista ds. kadr i płac

Sugestie klientów

W trosce o Państwa zadowolenie oraz jakość naszych usług uruchomiliśmy adres mailowy kontakt(at)ekoskladsluzewo.pl na który możecie Państwo przekazać wszelkie sugestie dotyczące naszych usług, Wasze propozycję oraz spostrzeżenia.
Będziemy wdzięczni za otrzymane od Państwa informację, które pozwolą nam bardziej dostosować się do Państwa potrzeb.

Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki:

Dział Księgowości i Kadr:

Obsługa Klientów indywidualnych i biznesowych w zakresie m.in.: generowania faktur, ewidencji i analizy rozrachunków, 

Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych,

Realizacja polityki kadrowej, koordynowanie przebiegu wszystkich spraw kadrowo - płacowych w zakresie merytorycznym i organizacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dział Zagospodarowania Odpadów:

Organizowanie, nadzór i prowadzenie działań w zakresie przyjmowania, segregacji, odzysku i recyklingu odpadów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, pozwoleniem zintegrowanym, instrukcją prowadzenia składowiska oraz pozwoleniem wodno - prawnym i innymi zarządzeniami władz nadrzędnych,

Współpraca z dostawcami, odbiorcami i recyklerami odpadów,

Sporządzanie okresowych sprawozdań, raportów i zestawień z zakresu ochrony środowiska,

Monitoring składowiska, w tym wykonywanie okresowych badań środowiskowych.

Dział Usług:

Organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i jednostek, z którymi zostały zawarte umowy w tym zakresie w sposób zgodny z przepisami prawa,

Zarządzanie i nadzór nad eksploatacją transportu Spółki,

Sporządzanie okresowych sprawozdań w zakresie przedmiotu działalności Spółki,

Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Dział Techniczno - Gospodarczy:

Kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń Spółki,

Nadzór nad realizacją usług wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenie Spółki,

Administrowanie pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi.