O firmie

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

http://ekoskladsluzewo.pl/files/rodo.pdf

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. powstało 30 października 1997 roku na mocy uchwały podjętej przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej.

Pierwotnie podstawowym przedmiotem działalności Spółki było prowadzenie składowiska odpadów komunalnych. Z biegiem lat, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego, Spółka rozszerzała swoją działalność, by obecnie być znaczącym podmiotem świadczącym kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zarówno  dla odbiorców indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

W celu świadczenia tego typu usług zbudowaliśmy odpowiednią bazę transportowo-magazynową i zakupiliśmy niezbędny sprzęt. Mamy też doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę.

Dzięki odpowiednim działaniom staliśmy się gwarantem jakości i terminowości świadczonych usług.

W wyniku podjętych inwestycji w 2014 roku Spółka otrzymała status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Zmieniające się przepisy dotyczące ochrony środowiska, zmierzające do zaostrzenia wymogów         w zakresie postępowania z odpadami nakładają na nasze przedsiębiorstwo nowe wyzwania               i stanowią kolejne bodźce do podejmowania dalszych inwestycji.

100% udziałowcem przedsiębiorstwa jest Związek Gmin Ziemi Kujawskiej mający swoją siedzibę       w Aleksandrowie Kujawskim którego członkami są gminy:
a) miejskie:
- Aleksandrów Kujawski,
- Ciechocinek,
- Nieszawa,
b) wiejskie:
- Aleksandrów Kujawski,
- Bądkowo,
- Koneck,
- Raciążek,
- Waganiec,
- Zakrzewo.

Władzami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Gmina Miejska Aleksandrów KujawskiGmina CiechocinekMiasto NieszawaGmina Wiejska Aleksandrów KujawskiGmina BądkowoGmina KoneckGmina RaciążekGmina WaganiecGmina Zakrzewo

CERTYFIKATY