Aktualności

Informacja dotycząca korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Służewie

Informujemy, że na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Służewie wjzad odbywa się bezpośrednio pierwszą bramą. Ma to na celu ułatwienie procedury dostarczenia odpadów oraz przyspieszenie pracy PSZOK.

Zapraszamy.

Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych nieczynny w Wielką Sobotę

Informujemy, że w dniu 03.04.2021r. (Wielka Sobota0 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Na terenie Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "EKOSKŁAD" Sp. z o.o. będzie nieczynny.

Biuro nieczynne w Wigilię (24.12.2020r.)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (wigilia Bożego Narodzenia) biuro Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "EKOSKŁAD" Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

W Wigilię oraz Sylwestra PSZOK nieczynny

Pragniemy poinformować Państwa, że w Wigilię Bożego Narodzenia (24.12.2020r.) oraz w Sylwestra (31.12.2020r.) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Przedsiębiorstwa Użyteczności Ekologicznej "EKOSKŁAD" Sp. z o.o. będzie nieczynny.

Wstrzymanie usług dla klientów indywidualnych

P.U.P EKOSKŁAD informuje, że ze względu na sytuację epidemiczną od poniedziałku 12.10.2020r. Biuro przedsiębiorstwa jest nieczynne do odwołania, wstrzymana zostaje sprzedaż pojemników oraz worków Big-Bag.

Wszelkie sprawy proszę załatwiać telefonicznie pod numerem telefonu 54 282 02 45 lub elektronicznie kontakt@ekoskladsluzewo.pl

Wznawiamy obsługę klientów indywidualnych

Informujemy, że od najbliższego poniedziałku (25.05.2020r.) wznowione zostają usługi dla klientów indywidualnych t.j. sprzedaż pojemników na odpady i worków typu Big-Bag, dzierżawa kontenerów KP7, transport odpadów w w.w. kontenerach oraz workach Big-Bag. Jednocześnie pragniemy powiadomić, że jedyne przyjmowane formy płatności to płatność kartą lub przelewem.

Zapraszamy

Harmonogram odbioru odpadów Gmina Aleksandrów Kujawski

Mieszkańców miejscowości Podgaj, Otłoczyn, Otłoczynek, Stawki, Łazieniec, Białe Błota oraz Wygoda prosimy o zwrócenie uwagi na termin trzeciego kwietniowego odbioru odpadów biodegradowalnych, pozostałych i popiołu. W wykazie znalazł się błąd w druku. Zgodnie z kolejnością zawartą w wykazie najbliższy odbiór odbędzie się 30.04.2020r. Za błąd przepraszamy.

Wznowienie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Od poniedziałku 27.04.2020r. wznawiamy przyjmowanie segregowanych odpadów na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku z obecną epidemią COVID-19 wprowadzamy dodatkowe obostrzenia przy korzystaniu z PSZOKa:

ZASADY KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

- Na PSZOK może przebywać w danej chwili maksymalnie 1 Klient (oprócz pracownika obsługi),

- Podczas przebywania na PSZOK Obsługę oraz Klientów obowiązują zasady korzystania z żelu antywirusowego, maseczki ochronnej oraz rękawiczek,

- Jeżeli to możliwe zaleca się dostarczanie już posegregowanych odpadów, co ma na celu zminimalizowanie czasu przebywania na PSZOK,

- W sytuacjach wyjątkowych (np. dostarczenie odpadów niepodlegających PSZOK pracownik może odmówić przyjęcia odpadów),

- PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 oraz w soboty w godz. 9.00 – 13.00

Trwają prace rekultywacyjne

Informujemy, że prace rekultywacyjne, które są obecnie prowadzone na terenie Kwatery nr 1 mogą spowodować uciążliwości odorowo-zapachowe. Utrudnienia te wynikają z transportu odpadu - kompostu z Kompostowni na wspomniana Kwaterę. Jest to niezbędny zabieg do późniejszego wysiewu traw, kończącego proces rekultywacji. Prace te zakończą się w bieżącym roku. Za utrudnienia przepraszamy.

Wstrzymanie usług dla klientów indywidualnych

Pragniemy przypomnieć, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, od klientów indywidualnych nie przyjmujemy zamówień na podstawienie/wywóz kontenerów, sprzedaż pojemników, worków, itp. Decyzja ta jest uargumentowana troską o zdrowie mieszkańców oraz ograniczeniem ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZAMKNIĘTY!

Pragniemy przypomnieć, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest ZAMKNIĘTY do odwołania! Decyzja ta jest uargumentowana troską o zdrowie mieszkańców oraz ograniczeniem ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zamknięty !

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, P.U.P. „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. o informuje, że od poniedziałku 16.03.2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje ZAMKNIĘTY do odwołania! Decyzję tą argumentujemy troską o zdrowie mieszkańców oraz ograniczeniem ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, prosimy mieszkańców gmin obsługiwanych przez P.U.P. „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. o wystawianie odpadów możliwie jak najbliżej drogi publicznej prowadzącej do Państwa posesji. Prośbę tą argumentujemy troską o zdrowie zarówno Państwa jak i pracowników spółki.

INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, P.U.P. „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. do odwołania wstrzymuje przyjmowanie odpadów spoza Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, prosimy klientów indywidualnych o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt na terenie P.U.P. „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. Prośbę tą argumentujemy troską o zdrowie zarówno klientów jak i pracowników spółki.

INFORMACJA

Informujemy, że ze względu na zagrożenie Koronawirusem (SARS-CoV-2) i podjęte przez Spółkę EKOSKŁAD środki zapobiegawcze od dnia 10 marca br. do czasu odwołania anulowane są wszystkie rezerwacje (w tym spotkania edukacyjne) zwiedzania terenu Instalacji Komunalnej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Służewie. Za wszelkie niedogodności z tym związane najmocniej przepraszamy.

Działania te są elementem zespołowych decyzji podjętych przez Spółkę w zakresie minimalizacji zagrożeń związanych z Koronawirusem dla całego zakładu i naszych Klientów.


W listopadzie 2019 roku zakończyliśmy inwestycje o nazwie

"Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "EKOSKŁAD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."
Całkowity koszt inwestycji wynosi 26.860,50 z czego 19.860,50 otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w formie dotacji..


MODUŁ EWIDENCJI ODPADÓW W BDO

Szanowni Państwo, Przedsiębiorcy

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. uruchomiony zostanie, w ramach bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), moduł ewidencji odpadów. Prosimy o zweryfikowanie czy Państwa działalność wymaga prowadzenia ewidencji odpadów, gdyż po uruchomieniu bazy, realizacja zlecenia odbioru odpadów będzie możliwa tylko za pośrednictwem elektronicznej bazy danych. Przekazujący odpad obowiązany będzie do wygenerowania Karty Przekazania Odpadów w BDO, a do tego celu niezbędne jest posiadanie wpisu do rejestru bazy podmiotów gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. realizacja zlecenia odbioru odpadów nie będzie możliwa, jeśli nie wygenerują Państwo Karty Przekazania Odpadów w BDO.

Więcej informacji nt ewidencji i nowych zasad jej prowadzenia na stronie internetowej:

https://bdo.mos.gov.pl/

Informujemy Państwa, że przyjmujemy płatność kartą.

W kwietniu 2019 roku zakończyliśmy inwestycje o nazwie

„Dostosowanie i modernizacja (przebudowa) składowiska odpadów komunalnych w Służewie poprzez budowę kwatery nr 3 do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej celem osiągnięcia statusu RIPOK w zakresie składowania odpadów”.

Wartość całej inwestycji wyniosła blisko 2 mln zł netto, z czego 1.337.612,62 zł otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w formie pożyczki.

Spłata pożyczki następować będzie w równych kwartalnych ratach do 30.06.2029 roku.

W czerwcu br. otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie kwatery.Odbiór odpadów od klientów biznesowych w weekend majowy

W związku z długim weekendem majowym , informujemy ,że odbiór odpadów od klientów biznesowych, którzy podpisali umowę na odbiór raz w tygodniu, odbędzie się w dniu 02.05.2019r. Prosimy o udostępnienie tego dnia odpadów do odbioru. Za utrudnienia przepraszamy.Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja. 
 

Życzy Prezes Zarządu 

wraz z pracownikami PUP "EKOSKŁAD"


________________________________________________________________________________________________________________________


W dniu 21 marca Prezes Zarządu Gerard Stolarski podpisał umowę

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na

 "Dostosowanie i modernizacja (przebudowa) składowiska odpadów komunalnych w Służewie poprzez budowę kwatery nr 3 do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej celem osiągnięcia statusu RIPOK w zakresie składowania odpadów".
Wysokość pożyczki 1.394.492,27 zł