Aktualności

Informacja 

informujemy, iż w dniu 1 i 2 czerwca( czwartek i piątek)

KASA NIECZYNNA

Za utrudnienia przepraszamy 
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Służewie, ul. Polna 87, 87-710 Służewo, NIP: 8911379528, KRS: 0000207377, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Pisemne zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w terminie do dnia 17.04.2023 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki w Służewie (pok. 1) lub listownie na adres Spółki: ul. Polna 87, 87-710 Służewo (decyduje data i godzina wpływu).

Ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin konkursu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki i na stronie internetowej www.ekoskladsluzewo.pl

https://www.bip.ekoskladsluzewo.pl/59,oferty-pracy

Informacja

W dniu 27.12.2022r

KASA NIECZYNNA 


INFORMACJA

W dniu 23.12.2022r. biuro czynne w godzinach od 7:00 do 12:00


INFORMACJA

W dniu 24.12.2022r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychw Służewie

 NIECZYNNY


INFORMACJA (11.10.2022 r.)

 W związku ze zwiększoną ilością dostarczanych odpadów z terenu powiatu aleksandrowskiego ,

sortownia odpadów kontynuuje pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach od 6.00 do godziny 22.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Informujemy, iż  z dniem dzisiejszym 07.09.2022r. 

wstrzymujemy przyjmowanie odpadów o kodzie 17 09 04

( zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 )

DO ODWOŁANIA


INFORMACJA

 W związku ze zwiększoną ilością dostarczanych odpadów z terenu powiatu aleksandrowskiego ,

sortownia odpadów pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach od 6.00 do godziny 22.00 

Nowy cennik usług 

Z dniem 01.11.2011r. wchodzi w życie nowy cennik usług. Zmiany obejmują m.in. ceny sprzedaży pojemników oraz obsługi kontenerów KP7. 

CENNIK USŁUG

Obowiązuje od dnia 01.11.2021

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od podmiotów gospodarczych

Cena Netto

PLN

Cena Brutto

PLN

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika do 140 dm3

13,89

15,00

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika 240 dm3

26,85

29,00

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika 1100 dm3

115,74

125.00

Miesięczna dzierżawa pojemników na odpady dla podmiotów gospodarczych

Cena Netto

PLN

Cena Brutto

PLN

Dzierżawa pojemnika do 140 dm3

3,25

4,00

Dzierżawa pojemnika 240 dm3

4,88

6,00

Dzierżawa pojemnika 1100 dm3

21,95

27,00

Dzierżawa kontenera KP7

325,20

400,00

Sprzedaż pojemników i worków

Cena Netto

PLN

Cena Brutto

PLN

Pojemnik do 140 dm3

73,17

90,00

Pojemnik 240 dm3

97,56

120,00

Pojemnik 1100 dm3

512,20

630,00

Worek typu BIG-BAG

14,63

18,00

Transport pojemników

Cena Netto

PLN

Cena Brutto

PLN

Do 5 km od siedziby Spółki

bezpłatnie

bezpłatnie

Powyżej 5 km od siedziby Spółki

1,22 zł/km

1,50 zł/km

Inne usługi

Cena Netto

PLN

Cena Brutto

PLN

Usługa transportowa

- Pierwsze 5 km – 40,65 zł

Każdy kolejny km - 3,50 zł/km

- Pierwsze 5 km – 50,00 zł

Każdy kolejny km - 4,30 zł/km

Odbiór odpadów w workach typu BIG-BAG

- załadunek worka z odpadami – 13,89 zł/szt.

- usługa transportowa

- opłata za odpad zgodna z cennikiem wewnętrznym

- załadunek worka z odpadami – 15,00 zł/szt.

- usługa transportowa

- opłata za odpad zgodna z cennikiem wewnętrznym

Odbiór odpadów ciekłych

25,00 zł/m3

+usługa transportowa

27,00 zł/m3

+usługa transportowa

Wynajem Kontenera KP7

- 30,00 zł/doba (dwie pierwsze doby bezpłatna)

- usługa transportowa

- opłata za odpad zgodna z cennikiem wewnętrznym

- 36,90 zł/doba (dwie pierwsze doby bezpłatne)

- usługa transportowa

- opłata za odpad zgodna z cennikiem wewnętrznym

Informacja dotycząca korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Służewie

Informujemy, że na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Służewie wjzad odbywa się bezpośrednio pierwszą bramą. Ma to na celu ułatwienie procedury dostarczenia odpadów oraz przyspieszenie pracy PSZOK.

Zapraszamy.

Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych nieczynny w Wielką Sobotę

Informujemy, że w dniu 03.04.2021r. (Wielka Sobota0 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Na terenie Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "EKOSKŁAD" Sp. z o.o. będzie nieczynny.

Biuro nieczynne w Wigilię (24.12.2020r.)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (wigilia Bożego Narodzenia) biuro Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "EKOSKŁAD" Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

W Wigilię oraz Sylwestra PSZOK nieczynny

Pragniemy poinformować Państwa, że w Wigilię Bożego Narodzenia (24.12.2020r.) oraz w Sylwestra (31.12.2020r.) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Przedsiębiorstwa Użyteczności Ekologicznej "EKOSKŁAD" Sp. z o.o. będzie nieczynny.

Wstrzymanie usług dla klientów indywidualnych

P.U.P EKOSKŁAD informuje, że ze względu na sytuację epidemiczną od poniedziałku 12.10.2020r. Biuro przedsiębiorstwa jest nieczynne do odwołania, wstrzymana zostaje sprzedaż pojemników oraz worków Big-Bag.

Wszelkie sprawy proszę załatwiać telefonicznie pod numerem telefonu 54 282 02 45 lub elektronicznie kontakt@ekoskladsluzewo.pl

Wznawiamy obsługę klientów indywidualnych

Informujemy, że od najbliższego poniedziałku (25.05.2020r.) wznowione zostają usługi dla klientów indywidualnych t.j. sprzedaż pojemników na odpady i worków typu Big-Bag, dzierżawa kontenerów KP7, transport odpadów w w.w. kontenerach oraz workach Big-Bag. Jednocześnie pragniemy powiadomić, że jedyne przyjmowane formy płatności to płatność kartą lub przelewem.

Zapraszamy

Harmonogram odbioru odpadów Gmina Aleksandrów Kujawski

Mieszkańców miejscowości Podgaj, Otłoczyn, Otłoczynek, Stawki, Łazieniec, Białe Błota oraz Wygoda prosimy o zwrócenie uwagi na termin trzeciego kwietniowego odbioru odpadów biodegradowalnych, pozostałych i popiołu. W wykazie znalazł się błąd w druku. Zgodnie z kolejnością zawartą w wykazie najbliższy odbiór odbędzie się 30.04.2020r. Za błąd przepraszamy.

Wznowienie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Od poniedziałku 27.04.2020r. wznawiamy przyjmowanie segregowanych odpadów na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku z obecną epidemią COVID-19 wprowadzamy dodatkowe obostrzenia przy korzystaniu z PSZOKa:

ZASADY KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

- Na PSZOK może przebywać w danej chwili maksymalnie 1 Klient (oprócz pracownika obsługi),

- Podczas przebywania na PSZOK Obsługę oraz Klientów obowiązują zasady korzystania z żelu antywirusowego, maseczki ochronnej oraz rękawiczek,

- Jeżeli to możliwe zaleca się dostarczanie już posegregowanych odpadów, co ma na celu zminimalizowanie czasu przebywania na PSZOK,

- W sytuacjach wyjątkowych (np. dostarczenie odpadów niepodlegających PSZOK pracownik może odmówić przyjęcia odpadów),

- PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 oraz w soboty w godz. 9.00 – 13.00

Trwają prace rekultywacyjne

Informujemy, że prace rekultywacyjne, które są obecnie prowadzone na terenie Kwatery nr 1 mogą spowodować uciążliwości odorowo-zapachowe. Utrudnienia te wynikają z transportu odpadu - kompostu z Kompostowni na wspomniana Kwaterę. Jest to niezbędny zabieg do późniejszego wysiewu traw, kończącego proces rekultywacji. Prace te zakończą się w bieżącym roku. Za utrudnienia przepraszamy.

Wstrzymanie usług dla klientów indywidualnych

Pragniemy przypomnieć, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, od klientów indywidualnych nie przyjmujemy zamówień na podstawienie/wywóz kontenerów, sprzedaż pojemników, worków, itp. Decyzja ta jest uargumentowana troską o zdrowie mieszkańców oraz ograniczeniem ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ZAMKNIĘTY!

Pragniemy przypomnieć, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest ZAMKNIĘTY do odwołania! Decyzja ta jest uargumentowana troską o zdrowie mieszkańców oraz ograniczeniem ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zamknięty !

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, P.U.P. „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. o informuje, że od poniedziałku 16.03.2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje ZAMKNIĘTY do odwołania! Decyzję tą argumentujemy troską o zdrowie mieszkańców oraz ograniczeniem ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, prosimy mieszkańców gmin obsługiwanych przez P.U.P. „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. o wystawianie odpadów możliwie jak najbliżej drogi publicznej prowadzącej do Państwa posesji. Prośbę tą argumentujemy troską o zdrowie zarówno Państwa jak i pracowników spółki.

INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, P.U.P. „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. do odwołania wstrzymuje przyjmowanie odpadów spoza Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, prosimy klientów indywidualnych o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt na terenie P.U.P. „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. Prośbę tą argumentujemy troską o zdrowie zarówno klientów jak i pracowników spółki.

INFORMACJA

Informujemy, że ze względu na zagrożenie Koronawirusem (SARS-CoV-2) i podjęte przez Spółkę EKOSKŁAD środki zapobiegawcze od dnia 10 marca br. do czasu odwołania anulowane są wszystkie rezerwacje (w tym spotkania edukacyjne) zwiedzania terenu Instalacji Komunalnej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Służewie. Za wszelkie niedogodności z tym związane najmocniej przepraszamy.

Działania te są elementem zespołowych decyzji podjętych przez Spółkę w zakresie minimalizacji zagrożeń związanych z Koronawirusem dla całego zakładu i naszych Klientów.


W listopadzie 2019 roku zakończyliśmy inwestycje o nazwie

"Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "EKOSKŁAD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."
Całkowity koszt inwestycji wynosi 26.860,50 z czego 19.860,50 otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w formie dotacji..


MODUŁ EWIDENCJI ODPADÓW W BDO

Szanowni Państwo, Przedsiębiorcy

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. uruchomiony zostanie, w ramach bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), moduł ewidencji odpadów. Prosimy o zweryfikowanie czy Państwa działalność wymaga prowadzenia ewidencji odpadów, gdyż po uruchomieniu bazy, realizacja zlecenia odbioru odpadów będzie możliwa tylko za pośrednictwem elektronicznej bazy danych. Przekazujący odpad obowiązany będzie do wygenerowania Karty Przekazania Odpadów w BDO, a do tego celu niezbędne jest posiadanie wpisu do rejestru bazy podmiotów gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. realizacja zlecenia odbioru odpadów nie będzie możliwa, jeśli nie wygenerują Państwo Karty Przekazania Odpadów w BDO.

Więcej informacji nt ewidencji i nowych zasad jej prowadzenia na stronie internetowej:

https://bdo.mos.gov.pl/

Informujemy Państwa, że przyjmujemy płatność kartą.

W kwietniu 2019 roku zakończyliśmy inwestycje o nazwie

„Dostosowanie i modernizacja (przebudowa) składowiska odpadów komunalnych w Służewie poprzez budowę kwatery nr 3 do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej celem osiągnięcia statusu RIPOK w zakresie składowania odpadów”.

Wartość całej inwestycji wyniosła blisko 2 mln zł netto, z czego 1.337.612,62 zł otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w formie pożyczki.

Spłata pożyczki następować będzie w równych kwartalnych ratach do 30.06.2029 roku.

W czerwcu br. otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie kwatery.Odbiór odpadów od klientów biznesowych w weekend majowy

W związku z długim weekendem majowym , informujemy ,że odbiór odpadów od klientów biznesowych, którzy podpisali umowę na odbiór raz w tygodniu, odbędzie się w dniu 02.05.2019r. Prosimy o udostępnienie tego dnia odpadów do odbioru. Za utrudnienia przepraszamy.Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego Alleluja. 
 

Życzy Prezes Zarządu 

wraz z pracownikami PUP "EKOSKŁAD"


________________________________________________________________________________________________________________________


W dniu 21 marca Prezes Zarządu Gerard Stolarski podpisał umowę

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na

 "Dostosowanie i modernizacja (przebudowa) składowiska odpadów komunalnych w Służewie poprzez budowę kwatery nr 3 do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej celem osiągnięcia statusu RIPOK w zakresie składowania odpadów".
Wysokość pożyczki 1.394.492,27 zł