Dla klientów indywidualnych

OFERUJEMY:

  • Podstawienie i opróżnianie kontenerów na gruz, liście i odpady wielkogabarytowe.
  • Odbiór zużytego sprzętu elektronicznego.
  • Odbiór i transport nieczystości płynnych.
  • Sprzedaż pojemników 120l, 140l, 240l i 1100l.
  • Sprzedaż stojaków na odpady komunalne w cenie: dwukomorowe 30,0 zł brutto; trzykomorowe 40,0 zł brutto; czterokomorowe 50,0 zł brutto

Wszystkie usługi realizujemy na zasadzie umów lub zleceń.

Każdy klient otrzymuje niezbędne dokumenty świadczące o przyjęciu od Klienta obowiązku gospodarowania odpadami i fakturę VAT.

Harmonogramy w poszczególnych gminach