Dla klientów biznesowych

Nowy cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Od dnia 1 stycznia 2019 roku będzie obowiązywał nowy cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt eletryczny i elektroniczny

Cennik dostępny pod tym linkiem: Nowy cennik

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD sp. z o. o. jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Nasza instalacja świadczy usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz innych. Prowadzimy sprzedaż odpadów surowcowych oraz produktów.

ORERUJEMY:

  • Podpisywanie umów na wywóz odpadów z firm.
  • Podpisywanie umów na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów.
  • Odbiór i transport nieczystości płynnych.
  • Odbiór odpadów komunalnych i przemysłowych.
  • Sprzedaż pojemników o pojemności 120l, 140l, 240l i 1100l.
  • Usługi kontenerowe, samochodem HDS.
  • Sprzedaż surowców wtórnych.

Wszystkie usługi realizujemy na zasadzie umów lub zleceń.

Każdy klient otrzymuje niezbędne dokumenty świadczące o przyjęciu od Klienta obowiązku gospodarowania odpadami i fakturę VAT.

Cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt eletryczny i elektroniczny (obowiązuje do 31.12.2018 r.)

Cennik dostępny pod tym linkiem: Cennik