Dla klientów biznesowych

Nowy cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Od dnia 1 maja 2021 r. roku będzie obowiązywał nowy cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt eletryczny i elektroniczny

Cennik dostępny pod tym linkiem:  http://ekoskladsluzewo.pl/files/cennik-ekosklad-2021.pdf

Cennik obowiązujący do 30 kwietnia 2021 r.: http://ekoskladsluzewo.pl/files/cennik-ekosklad-2020.pdf

Uwaga!

Nowy cennik usług

CENNIK USŁUG

obowiązuje od dnia 01.10.2019

Odbiór odpadów

komunalnych zmieszanych

od podmiotów gospodarczych

Cena Netto

PLN

Cena Brutto

PLN

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika do 140 dm3

13,89

15,00

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika 240 dm3

26,85

29,00

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika 1100 dm3

115,74

125,00

Dzierżawa pojemników na odpady dla podmiotów gospodarczych

Cena Netto

PLN

Cena Brutto

PLN

Dzierżawa pojemnika do 140 dm3

3,25

4,00

Dzierżawa pojemnika 240 dm3

4,88

6,00

Dzierżawa pojemnika 1100 dm3

21,95

27,00

Sprzedaż pojemników i worków

Cena Netto

PLN

Cena Brutto

PLN

Pojemnik do 140 dm3

65,04

80,00

Pojemnik 240 dm3

89,43

110,00

Pojemnik 1100 dm3

500,00

615,00

Worek typu BIG-BAG

12,20

15,00

Transport pojemników

Cena Netto

PLN

Cena Brutto

PLN

Do 10 km od siedziby Spółki

bezpłatnie

bezpłatnie

Powyżej 10 km od siedziby Spółki

1,00 zł/km

1,23 zł/km

Inne usługi

Cena Netto

PLN

Cena Brutto

PLN

Usługa transportowa

3,50 zł/km

4,30 zł/km

Odbiór odpadów w workach typu BIG-BAG

+ załadunek worka z odpadami – 9,26 zł/szt.

+ usługa transportowa

+ opłata za odpad zgodna z cennikiem wewnętrznym

+ załadunek worka z odpadami – 10,00 zł/szt.

+ usługa transportowa

+ opłata za odpad zgodna z cennikiem wewnętrznym

Odbiór odpadów ciekłych

25,00 zł/m3

+ usługa transportowa

27,00 zł/m3

+ usługa transportowa

Wynajem kontenera KP7

30,00 zł/doba

(pierwsza doba bezpłatna)

+ usługa transportowa

+ opłata za odpad zgodna z cennikiem wewnętrznym

36,90 zł/doba

(pierwsza doba bezpłatna)

+ usługa transportowa

+ opłata za odpad zgodna z cennikiem wewnętrznym

Usługa Wielozadaniowym Nośnikiem Osprzętu (ładowarka teleskopowa) – łyżka/widły (z dojazdem)

89,43 zł/h

110,00 zł/h

Nowy cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Od dnia 1 pażdziernika 2019 roku będzie obowiązywał nowy cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt eletryczny i elektroniczny

Cennik dostępny pod tym linkiem: http://ekoskladsluzewo.pl/files/1567677630_cennik-ekosklad-2019.pdf

Do dnia 30 września 2019 roku obowiązuje cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt eletryczny i elektroniczny

Cennik dostępny pod tym linkiem: http://ekoskladsluzewo.pl/files/cennik-ekosklad-2019.pdf

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD sp. z o. o. jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Nasza instalacja świadczy usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz innych. Prowadzimy sprzedaż odpadów surowcowych oraz produktów.

ORERUJEMY:

  • Podpisywanie umów na wywóz odpadów z firm.
  • Podpisywanie umów na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów.
  • Odbiór i transport nieczystości płynnych.
  • Odbiór odpadów komunalnych i przemysłowych.
  • Sprzedaż pojemników o pojemności 120l, 140l, 240l i 1100l.
  • Usługi kontenerowe, samochodem HDS.
  • Sprzedaż surowców wtórnych.

Wszystkie usługi realizujemy na zasadzie umów lub zleceń.

Każdy klient otrzymuje niezbędne dokumenty świadczące o przyjęciu od Klienta obowiązku gospodarowania odpadami i fakturę VAT.

Cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt eletryczny i elektroniczny (obowiązuje do 31.12.2018 r.)

Cennik dostępny pod tym linkiem: Cennik