Dla klientów biznesowych

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD sp. z o. o. jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Nasza instalacja świadczy usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz innych. Prowadzimy sprzedaż odpadów surowcowych oraz produktów.

ORERUJEMY:

  • Podpisywanie umów na wywóz odpadów z firm.
  • Podpisywanie umów na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów.
  • Odbiór i transport nieczystości płynnych.
  • Odbiór odpadów komunalnych i przemysłowych.
  • Sprzedaż pojemników o pojemności 120l, 140l, 240l i 1100l.
  • Sprzedaż stojaków na odpady komunalne w cenie: dwukomorowe 30,0 zł brutto; trzykomorowe 40,0 zł brutto; czterokomorowe 50,0 zł brutto
  • Usługi kontenerowe, samochodem HDS.
  • Sprzedaż surowców wtórnych.

Wszystkie usługi realizujemy na zasadzie umów lub zleceń.

Każdy klient otrzymuje niezbędne dokumenty świadczące o przyjęciu od Klienta obowiązku gospodarowania odpadami i fakturę VAT.

Cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt eletryczny i elektroniczny

Dostępny pod tym linkiem: Cennik