Dla klientów biznesowych


UWAGA!   NOWY HARMONOGRAM NA 2024 R. 

Gmina Częstotliwość odbioru
Raz w miesiącu Raz w tygodniu
Miejska Aleksandrów Kuj. 05.01.23; 02.02.23; 01.03.23; 05.04.23; 06.05.23; 07.06.23; 05.07.23; 02.08.23; 06.09.23; 04.10.23; 08.11.23; 06.12.23; Styczeń: 05,12,19,26,
Luty: 02,09,16,23,
Aleksandrów Kujawski Marzec: 01,08,15,22,29,
Kwiecień : 05,12,19,26
Ciechocinek Maj: 06,10,17,24,31
Czerwiec: 07,14,21,28
Zakrzewo Lipiec : 05,12,19,26
Sierpień 02,09,16,23,30
Waganiec Wrzesień: 06,13,20,27
Październik: 04,11,18,25,31
Koneck Listopad : 08,15,22,29,
Grudzień: 06,13,20,27
Gmina Częstotliwość odbioru
Dwa razy w miesiącu
Miejska Aleksandrów Kujawski,  Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek styczeń  12.01 ; 26.01
luty 09.02 ; 23.02
marzec 08.03; 22.03
kwiecień 12.04 ; 26.04
maj 10.05 ; 24.05
czerwiec 14.06 ; 28.06
lipiec 12.07 ; 26.07
sierpień 09.08 ; 23.08
wrzesień 13.09 ; 27.09
październik 11.10; 18.10
listopad 15.11 ; 29.11
grudzień 13.12 ; 27.12
Zakrzewo,        Waganiec,            Koneck  styczeń  05.01 ; 19.01
luty 02.02 ; 16.02
marzec 01.03 ; 15.03
kwiecień 05.04 ; 19.04
maj 06.05 ; 17.05
czerwiec 07.06 ; 21.06
lipiec 05.07 ; 19.07
sierpień 02.08 ; 16.08
wrzesień 06.09 ; 20.09
październik 04.10 ; 18.10
listopad 08.11 ; 22.11
grudzień 06.12 ; 20.12
Gmina

Częstotliwość odbioru
Raz w miesiącu Raz w tygodniu
Miejska Aleksandrów Kuj. 05.01.23; 03.02.23; 03.03.23; 07.04.23; 05.05.23; 02.06.23; 07.07.23; 04.08.23; 01.09.23; 06.10.23; 03.11.23;   01.12.23; Styczeń: 05,13,20,27,
Luty: 03,10,17,24,
Aleksandrów Kujawski Marzec: 03,10,17,24,31,
Kwiecień : 07,14,21,28
Ciechocinek Maj: 05,12,19,26
Czerwiec: 02,09,16,23,30
Zakrzewo Lipiec : 07,14,21,28
Sierpień 04,11,18,25
Waganiec Wrzesień: 01,08,15,22,29
Październik: 06,13,20,27,
Koneck Listopad : 03,10,17,24,
Grudzień: 01,08,15,22,29
Gmina Częstotliwość odbioru
Dwa razy w miesiącu
Miejska Aleksandrów Kujawski,  Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek styczeń  13.01 ; 27.01
luty 10.02 ; 24.02
marzec 10.03; 24.03
kwiecień 14.04 ; 28.04
maj 12.05 ; 26.05
czerwiec 09.06 ; 23.06
lipiec 14.07 ; 28.07
sierpień 11.08 ; 25.08
wrzesień 08.09 ; 22.09
październik 13.10; 27.10
listopad 10.11 ; 24.11
grudzień 08.12 ; 22.12
Zakrzewo,        Waganiec,            Koneck  styczeń  06.01 ; 20.01
luty 03.02 ; 17.02
marzec 03.03 ; 17.03
kwiecień 07.04 ; 21.04
maj 05.05 ; 19.05
czerwiec 02.06 ; 16.06
lipiec 07.07 ; 21.07
sierpień 04.08 ; 18.08
wrzesień 01.09 ; 15.09
październik 06.10 ; 20.10
listopad 03.11 ; 17.11
grudzień 01.12 ; 15.12

Nowy cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Od dnia 1 maja 2022 r. roku będzie obowiązywał nowy cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt eletryczny i elektroniczny

Cennik dostępny pod tym linkiem: https://ekoskladsluzewo.pl/files/cennik-ekosklad-2022-01.07.22.pdf

Cennik obowiązujący do 30 czerwca 2022 r. https://ekoskladsluzewo.pl/files/cennik-od-1.05.22.pdf

Cennik obowiązujący do 30 kwietnia 2022 r. http://ekoskladsluzewo.pl/files/cennik-ekosklad-2021.pdf

Cennik obowiązujący do 30 kwietnia 2021 r.: http://ekoskladsluzewo.pl/files/cennik-ekosklad-2020.pdf

Uwaga!

Nowy cennik usług

CENNIK USŁUG

Obowiązuje od dnia 14.09.2022

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od podmiotów gospodarczych

Cena Netto

PLN

Cena Brutto

PLN

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika do 140 dm3

20,56

22,20

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika 240 dm3

38,52

41,60

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika 1100 dm3

166,67

180,00

Miesięczna dzierżawa pojemników na odpady dla podmiotów gospodarczych

Cena Netto

PLN

Cena Brutto

PLN

Dzierżawa pojemnika 1100 dm3

21,95

27,00

Dzierżawa kontenera KP7

325,20

400,00

Sprzedaż pojemników i worków

Cena Netto

PLN

Cena Brutto

PLN

Pojemnik do 140 dm3

89,43

110,00

Pojemnik 240 dm3

105,69

130,00

Pojemnik 1100 dm3

569,11

700,00

Worek typu BIG-BAG

20,33

25,00

Transport pojemników

Cena Netto

PLN

Cena Brutto

PLN

Usługa transportowa

1,63 zł/km

2,00 zł/km

Inne usługi

Cena Netto

PLN

Cena Brutto

PLN

Usługa transportowa

- Pierwsze 5 km – 48,78 zł

Każdy kolejny km – 4,23 zł/km

- Pierwsze 5 km – 60,00 zł

Każdy kolejny km – 5,20 zł/km

Odbiór odpadów w workach typu BIG-BAG

- załadunek worka z odpadami – 13,89 zł/szt.

- usługa transportowa

- opłata za odpad zgodna z cennikiem wewnętrznym

- załadunek worka z odpadami – 15,00 zł/szt.

- usługa transportowa

- opłata za odpad zgodna z cennikiem wewnętrznym

Wynajem Kontenera KP7

- 30,00 zł/doba (dwie pierwsze doby bezpłatna)

- usługa transportowa

- opłata za odpad zgodna z cennikiem wewnętrznym

- 36,90 zł/doba (dwie pierwsze doby bezpłatne)

- usługa transportowa

- opłata za odpad zgodna z cennikiem wewnętrznym

Nowy cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Od dnia 1 pażdziernika 2019 roku będzie obowiązywał nowy cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt eletryczny i elektroniczny

Cennik dostępny pod tym linkiem: http://ekoskladsluzewo.pl/files/1567677630_cennik-ekosklad-2019.pdf

Do dnia 30 września 2019 roku obowiązuje cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt eletryczny i elektroniczny

Cennik dostępny pod tym linkiem: http://ekoskladsluzewo.pl/files/cennik-ekosklad-2019.pdf

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD sp. z o. o. jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Nasza instalacja świadczy usługi w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz innych. Prowadzimy sprzedaż odpadów surowcowych oraz produktów.

ORERUJEMY:

  • Podpisywanie umów na wywóz odpadów z firm.
  • Podpisywanie umów na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów.
  • Odbiór i transport nieczystości płynnych.
  • Odbiór odpadów komunalnych i przemysłowych.
  • Sprzedaż pojemników o pojemności 120l, 140l, 240l i 1100l.
  • Usługi kontenerowe, samochodem HDS.
  • Sprzedaż surowców wtórnych.

Wszystkie usługi realizujemy na zasadzie umów lub zleceń.

Każdy klient otrzymuje niezbędne dokumenty świadczące o przyjęciu od Klienta obowiązku gospodarowania odpadami i fakturę VAT.

Harmonogram odbioru odpadów od klientów biznesowych w miesiącach Lipiec - Grudzień 2022.

Gmina

Częstotliwość odbioru

Raz w miesiącu

Raz w tygodniu

Miejska Aleksandrów Kuj.

1.07.22

5.08.22

2.09.22

7.10.22

4.11.22

2.12.22

1, 8, 15, 22, 29.07.22

5, 12, 19, 26.08.22

2, 9, 16, 23, 30.09.22

7, 14, 21, 28.10.22

4, 10, 18, 25.11.22

2, 9, 16, 23, 30.12.22

Aleksandrów Kujawski

Ciechocinek

Zakrzewo

Waganiec

Koneck

Gmina

Częstotliwość odbioru

Dwa razy w miesiącu

Miejska Aleksandrów Kuj.

8, 29.07.22

12, 26.08.22

9, 30.09.22

14, 28.10.22

10, 25.11.22

9, 30.12.22

Aleksandrów Kujawski

Ciechocinek

Zakrzewo

1, 15.07.22

5, 19.08.22

2, 16.09.22

7, 21.10.22

4, 18.11.22

2, 16.12.22

Cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt eletryczny i elektroniczny (obowiązuje do 31.12.2018 r.)

Cennik dostępny pod tym linkiem: Cennik